PALVELUT

Valmennuspaketit.

Jos haluat päästä nopeasti liikkeelle kohti tavoitteitasi,
tutustu valmiisiin toimivaksi todettuihin valmennuspaketteihimme.

REFERENSSEJÄ

“Yhteistyössämme jokainen osallistuja on joutunut tekemään
pieniä henkilökohtaisia muutoksia toiminnassaan.
Niiden vaikutus näkyy selkeästi tuloksissa.”

– ÅLANDSBANKEN PRIVATE BANKING SUOMI –

VALMENNUSPAKETTI 1

Helposti ostettavan
asiantuntijapalvelun abc:

3 tuotteistamistyöpajan sarja, jonka aikana kirkastetaan ja luodaan olemassa olevalle tai uudelle asiantuntijapalvelulle raamit ja konsepti, jota on helpompi ostaa ja näin myydä.
Paketti on erittäin hyödyllinen vaikeasti myytävien asiantuntijapalveluiden konseptointiin.

Sisältö koostuu tarveperusteisesti teemoista:

 • kohderyhmän ja kilpailukentän määrittely
 • palvelun, tuotteiston ja tarjooman määrittely
 • kaupallistaminen & ostamisen helpottaminen
 • myynnillinen viestintä
 • prosessien selkeyttäminen

INVESTOINTISI 4500€ (alv 0%)

VALMENNUSPAKETTI 2

Tarina
kuntoon:

2 työpajan kokonaisuus,jotka on suunnattu täydentämään ja helpottamaan perinteistä myyntityötä digitaalisen viestinnän ja sisältömarkkinoinnin keinoin.
Jakso sisältää 2 työpajaa sekä yhden tarinaa tukevan videon tuottamisen:

Vaihe 1: Mitä viestimme ja kenelle? -työpaja

Vaihe 2: Miten digitaalinen viestiminen käytännössä tapahtuu + toimenpidesuunnitelma

INVESTOINTISI 4500€ (alv 0%)

VALMENNUSPAKETTI 3

Kenttämyynnin
sytyttäminen:

Erinomaisesti myyntikokouksiin sisällöksi sopiva palvelu, jossa ennen ennalta määriteltyä tilaisuutta tutustutaan myyjien arkeen kentällä, valmistellaan havaintojen perusteella tarpeisiin kohdennettu valmennus, pidetään itse valmennus ja sen jälkeen vielä asioiden edistämisen vahvisteena tapaaminen johdon kanssa.

Sisältö:

 • Kenttätyön analysointi 2 päivää kahden valitun myyjän mukana
 • Myyntikokouksessa pidettävän valmennuksen valmistelupalaveri johdon kanssa,
  sisällön linjaaminen tukemaan koko myyntikokouksen teemoja
 • 1,5-2h mittainen valmennuspuhe myyntikokouksessa
 • Jälkikäteen pidettävä valmennuksen vaikuttavuutta nostava palaveri johdon kanssa

INVESTOINTISI 4500€ (alv 0%)

VALMENNUSPAKETTI 4

Lisää
asiakastapaamisia:

Tämä palvelu sopii loistavasti esim. uuden kohderyhmän tavoittamiseen / palvelun lanseeraukseen. Keskustellaan ja täsmennetään kohderyhmänne, me sovimme tapaamiset sovituille henkilöille laadukkaasti ja toteutumistakuulla. Sovitaan yhdessä määrät ja työtavat.

ASIAKKAIDEMME TULOKSET RATKAISEVAT

Hyödynnä keinojamme menestyäksesi.

Erikoisosaamistamme on myynnin toimintatapojen päivittäminen vastaamaan liiketoiminnan tavoitteita ja syntyvien uusien toimintatapojen juurruttaminen käytännön tekemiseksi. Viemme myynnillisen tekemisen ja toimintatavat uudelle kannattavaa kasvua tukevalle tasolle.

Palvelujemme keskiössä on myynnin toimintatapojen sparraus ja johdon coaching, joita pohjustamme perusteellisella lähtötilanteen analyysilla. Asiakkaamme kiittävät meitä vahvasta asiantuntemuksesta, yhteistyön sujuvuudesta ja parantuneista myyntituloksista.

Pohditaan yhdessä,
miten voimme auttaa sinua?

SIJAINTI

Kenno Lounge Hämeentie /
Myyntijohdon personal trainer

Hämeentie 11
00530 Helsinki

LÄHETÄ MEILLE VIESTI

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Myyntijohdon personal trainer Oy 2019